b_300_0_16777215_00_images_artykuly_2018_3_itd_wrocl_11gj4543f256fe2ff.jpg
W godzinach porannych 28 lutego  2017 r. na ul. Wrocławskiej  w Wałbrzychu (droga krajowa nr 35), inspektor Inspekcji Transportu Drogowego z kłodzkiego oddziału WITD we Wrocławiu zatrzymał  do kontroli samochód dostawczy, którym przewożono alkohole.

W trakcie kontroli poddano pojazd ważeniu w wyniku czego ustalono, iż masa rzeczywista pojazdu wynosi 4300 kg zamiast dopuszczalnych 3500 kg a zatem przekroczona została dopuszczalna masa całkowita pojazdu o 800 kg. Ponadto w trakcie kontroli stanu technicznego pojazdu stwierdzono liczne usterki, w tym niesprawne oświetlenie, uszkodzone lusterka, prowizoryczne przeróbki instalacji elektrycznej a także nadmiernie zużyte ogumienie.

Podczas kontroli kierowca nie okazał dowodu rejestracyjnego pojazdu ponieważ dokument został już wcześniej zatrzymany przez Policję z powodu usterek technicznych pojazdu.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami ukarano kierującego mandatem karnym oraz nakazano doprowadzenie pojazdu do stanu normatywnego.

Przekroczenie dopuszczalnej ładowności oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest także objawem nieuczciwej konkurencji. Z praktyki Inspekcji Transportu Drogowego wynika, iż określona w dowodzie rejestracyjnym dopuszczalna masa całkowita pojazdu jest częstokroć przekraczana, niejednokrotnie w sposób rażący. Wynika to z faktu, iż podmioty wykonujące przewóz drogowy chcą przewieźć jak największe ilości ładunku wyłączając się jednocześnie ze stosowani przepisów m. in. o użytkowaniu urządzeń rejestrujących (tachografów), czasu pracy kierowców, uiszczania elektronicznej opłaty drogowej oraz obowiązku posiadania licencji czy też kierowania kierowców na badania lekarskie, psychologiczne oraz szkolenia. Właśnie takie działania stanowią nieuczciwą konkurencję wobec przewoźników wykonujących przewozy drogowe pojazdami lub zespołami pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3500 kg albowiem ci ostatni ponoszą znaczne koszty prowadzonej przez siebie działalności, chcąc sprostać wymaganiom nałożonym przez obowiązujące w tym zakresie regulacje.

Używanie opon ze zużytym bieżnikiem stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie w sytuacji kiedy drogi są pokryte śniegiem i oblodzone.

Ujawniony przypadek jest już kolejnym stwierdzonym w tym roku przez inspektorów dolnośląskiej ITD użytkowaniem pojazdu w sposób daleki od pożądanych norm.

źródło: WITD Wrocław