Tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców do 31 maja 2020 r.

Tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców do 31 maja 2020 r.

Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa obowiązują do 31 maja 2020 r.Polska działając na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, wprowadziła tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6 ust. 1-3, art. 7 oraz art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób z uwagi na wyjątkowe okoliczności wynikające z wybuchu pandemii zakażeń COVID-19.
 
Podczas spotkania grupy roboczej ds. transportu intermodalnego 6 maja 2020 r. przedstawiciel Komisji Europejskiej przedstawił stanowisko w sprawie odstępstw od stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006, zgodnie z którym po 31 maja 2020 r. nie powinny być potrzebne dalsze przedłużenia tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów art. 6-9 ww. rozporządzenia.
 
Dodatkowo, zdaniem Komisji, należy brać pod uwagę czynnik, jakim są warunki pracy kierowców – wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu do 11 godzin nie może być utrzymywane bez ograniczeń.
 
W związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej Polska nie przewiduje wystąpienia o zgodę na wprowadzenie odstępstw od stosowania przepisów art. 6-9 rozporządzenia 561/2006.
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Image

Będziesz miał/a kontrolę ITD w firmie?
Twoi kierowcy nie przestrzegają przepisów?
Chcesz na bieżąco kontrolować kierowców?
Skontaktuj się z nami!
Czym szybciej przystąpimy do pracy, tym mniejszy będzie mandat.