Czas jazdy dziennej, jak uniknąć kary?

Czas jazdy dziennej, jak uniknąć kary?

W tym przypadku zajmiemy się przykładem praktycznym dotyczącym przekroczenia czasu jazdy dziennej. Jest to wykroczenie dość często popełniane przez kierowców, które może powodować dość znaczne obciążenie mandatowe.


Na wstępie musimy określić podstawowe pojęcie jakim jest dzienny czas prowadzenia pojazdu, który opisany został w art. 4 lit. k rozporządzenia 561/2006:

Art.4 lit.k (WE) 561/2006
"dzienny czas prowadzenia pojazdu oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku"


Zatem dzienny czas prowadzenia pojazdu to łączny czas jazdy po odpoczynku dziennym lub tygodniowym w danym dniu, trwający do czasu rozpoczęcia kolejnego odpoczynku dziennego lub tygodniowego. Dodatkowo musimy pamiętać, że dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin, przy czym dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin, nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

Poniżej przedstawiamy odwzorowanie graficzne pracy kierowcy w ciągu jednego dnia. Kierowca rozpoczął pracę tego dnia o godzinie 8:31, po wcześniejszym odebraniu odpoczynku dziennego i skończył ją tego samego dnia o godzinie 21:22.

Według powyższego zdjęcia wyliczamy łączny czas jazdy dziennej:

1:51 + 0:25 + 4:07 + 2:33 + 0:06 + 1:34 = 10:36


Pamiętajmy o tym, że do jazdy dziennej wliczamy tylko czas jazdy! Nie wliczając do tego, ani prac innych, ani dyżuru.

Tak więc w naszym przypadku wykroczenie jest ewidentne.

 

Kiedy powstało wykroczenie?

Wykroczenie powstało po godzinie 20:46, przy założeniu, że kierowca mógł prowadzić pojazd do 10 godzin. Jeśli jednak tego dnia mógł prowadzić pojazd przez maksymalnie 9 godzin, to naruszenie powstało po godzinie 19:42.

 

Jaki grozi mandat za to naruszenie i komu?

Mandat za powstałe naruszenie może otrzymać kierowca na podstawie załącznika nr 1 do uotd oraz pracodawca na podstawie załącznika nr 3 do uotd.

Kierowca może zostać ukarany podczas kontroli drogowej za powstałe naruszenie na podstawie wykazu naruszeń zawartych w załączniku nr 1 lp.5.1., gdzie czytamy:

Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego

Wysokość grzywny w złotych

5.1. Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu:
1) o czas do 1 godziny 50
2) za każdą następną rozpoczętą godzinę 100

Zatem wysokość mandatu w przypadku, gdy kierowca mógł wydłużyć jazdę dzienną do 10 godzin wyniesie 50 zł - przekroczenie o 36 minut.

Natomiast wysokość mandatu w przypadku, gdy kierowca nie mógł wydłużyć jazdy dziennej powyżej 9 godzin wyniesie 150 zł - przekroczenie o 1 godzinę i 40 minut.

Pracodawca natomiast może zostać ukarany podczas kontroli drogowej lub kontroli w siedzibie firmy za powstałe naruszenie kierowcy na podstawie wykazu naruszeń zawartych w załączniku nr 3 lp.5.1. lub lp.5.2., gdzie czytamy:

Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego

Wysokość grzywny w złotych

5.1. Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin w sytuacji, gdy kierowca dwukrotnie w danym tygodniu wydłużył jazdę dzienną do 10 godzin:
1) o czas powyżej 15 minut do mniej niż 1 godziny 50
2) o czas od 1 godziny do mniej niż 2 godzin 150
3) za każdą rozpoczętą godzinę od 2 godzin 200
4) za każdą rozpoczętą godzinę od 13 godzin i 30 minut,
w przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4 godziny i 30 minut
550
5.2. Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godzin w sytuacji, gdy jego wydłużenie w danym tygodniu było dozwolone:
1) o czas do mniej niż 1 godziny 100
2) o czas od 1 godziny do mniej niż 2 godzin 200
3) za każdą rozpoczętą godzinę od 2 godzin 250
4) za każdą rozpoczętą godzinę od 15 godzin, w przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4 godziny i 30 minut 550

Wobec powyższego wysokość mandatu dla pracodawcy w przypadku, gdy kierowca mógł wydłużyć jazdę dzienną do 10 godzin wyniesie 100 zł - przekroczenie o 36 minut.

Natomiast wysokość mandatu dla pracodawcy w przypadku, gdy kierowca nie mógł wydłużyć jazdy dziennej powyżej 9 godzin wyniesie 200 zł - przekroczenie o 1 godzinę i 40 minut.

 

Czy można uniknąć mandatu za powstałe naruszenie?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od powodów powstania tego naruszenia. Jeżeli kierowca przedłużył czas jazdy dziennej z powodów wcześniej mu nie znanych i nie zależnych od niego, to kierowca i pracodawca mogą uniknąć odpowiedzialności za powstałe naruszenie. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności jest podanie powodów powstania tego przekroczenia jazdy dziennej, na wydruk z tachografu cyfrowego (wydruk dzienny z karty kierowcy).

W naszym przykładzie kierowca dokonał wydruku o godzinie 20:55 stojąc w korku na trasie nr 7 (Gdańsk - Ostróda), natomiast opis powstania powodu naruszenia wprowadził na wydruk w miejscu w którym mógł bezpiecznie stanąć o 21:22. Poniżej treść tego opisu.

 

"Art.12/561 (WE)
Dnia ... na drodze nr 7 Gdańsk-Ostróda przekroczyłem czas jazdy dziennej z powodu utrudnień drogowych zaistniałych w wyniku wypadku drogowego na wysokości miejscowości Pasłęk. Utrudnienia drogowe (20:10-21:00) spowodowały wydłużony dojazd do wcześniej zaplanowanego miejsca postoju. W czasie dojazdu zachowałem szczególne bezpieczeństwo by osiągnąć zaplanowane miejsce postojowe. Wcześniejsze zatrzymanie pojazdu nie było możliwe ponieważ na tej części trasy prowadzone są obecnie roboty drogowe"
Jan kowalski


Zatem kierowca prawidłowo wykorzystał zasadność art.12 rozporządzenia 561, ponieważ nie miał on wpływu na powstały wypadek. Gdyby jednak powołał się tylko na roboty drogowe na tej trasie, inspektor dokonujący kontroli mógłby nie uznać tego wytłumaczenia, ponieważ należy takie utrudnienia wziąć po uwagę w momencie planowania trasy. Jedna opis dokonany przez kierowcę zawiera znamiona autentyczności i wiarygodności, a powstała sytuacja była nie oczekiwana i trudna do przewidzenia. Pamiętajmy również o tym, że pod takim opisem należy się podpisać.

 

Podstawa prawna

  • Art. 4 lit.k rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
  • Art. 12 rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - uotd


Grzegorz Jankowski
źródło: logsped.pl

 

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) zawarte na stronie internetowej www.logsped.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Image

Będziesz miał/a kontrolę ITD w firmie?
Twoi kierowcy nie przestrzegają przepisów?
Chcesz na bieżąco kontrolować kierowców?
Skontaktuj się z nami!
Czym szybciej przystąpimy do pracy, tym mniejszy będzie mandat.