Przerwa w czasie pracy kierowcy na podstawie art.13 uocpk

Przerwa w czasie pracy kierowcy na podstawie art.13 uocpk

Pojęcie przerwy regulowane jest w dwóch aktach prawnych:

  1. art. 7 rozporządzenia 561/2006 reguluje przerwy w jeździe ciągłej
  2. art. 13 Ustawa o czasie pracy kierowców reguluje przerwy w czasie pracy kierowcy

Poniżej zajmiemy się przerwą wykonywaną w czasie pracy kierowcy.

Art.13 ustawy o czasie pracy kierowców

  1. Po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.

Jeżeli planujemy czas pracy nie dłuższy niż 9 godzin, to po sześciu godzinach pracy należy wykonać przerwę co najmniej 30 minutową.

 

Jeżeli planujemy czas pracy dłuższy niż 9 godzin, to po sześciu godzinach pracy należy wykonać przerwę co najmniej 45 minutową.

Pamiętaj
Przepis dotyczący przerwy po 6 godzinach pracy dotyczy całego dnia pracy. Oznacza to, że  wystarczy wykonać  JEDNĄ przerwę 45 minut i później nie musisz już robić tej przerwy po kolejnych 6 godzinach pracy (przykład powyżej).

 

Prawidłowo wykonana przerwa

 

Nie prawidłowo wykonana przerwa

Kierowca w tym przykładzie przekroczył okres 6 godzin pracy (4+3=7h) bez przerwy. Powinien od godziny 11:00 zacząć odbierać przerwę. Mimo wykonania później przerwy 45 minutowej , niestety nastąpiło naruszenie art.13 ustawy o czasie pracy kierowców.

 

W tym przykładzie kierowca rozpoczął pracę o 5:00 i pracował przez 6 godzin do 11:00. Od tej godziny rozpoczął przerwę trwającą 40 minut. Zatem planował, że nie będzie pracował dłużej niż 9 godzin. Niestety jego czas pracy po tej przerwie trwał 5 godzin i 35 minut, co oznacza:

6:00 (przed przerwą) + 5:35 (po przerwie) = 11:35

Tym samym kierowca w czasie wykonywania przerwy 40 minutowej nie wziął pod uwagę, że jego łączny czas pracy będzie dłuższy niż 9 godzin.

 

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) zawarte na stronie internetowej www.logsped.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Image

Będziesz miał/a kontrolę ITD w firmie?
Twoi kierowcy nie przestrzegają przepisów?
Chcesz na bieżąco kontrolować kierowców?
Skontaktuj się z nami!
Czym szybciej przystąpimy do pracy, tym mniejszy będzie mandat.