Ponad 2 mln mobilnych kontroli – viaTOLL pod nadzorem ITD

Ponad 2 mln mobilnych kontroli – viaTOLL pod nadzorem ITD

Średnio 10,5 tys. kontroli dziennie – tysiące kilometrów płatnych dróg pod kontrolą Inspekcji Transportu Drogowego. W tym roku, inspektorzy przeprowadzili już ponad 2 mln 200 tys. mobilnych kontroli, w trakcie których sprawdzali prawidłowość uiszczania opłaty elektronicznej.


Już ponad 2 mln kontroli

2 mln 227 tys. mobilnych kontroli – to efekt prowadzonych od początku roku działań przez mobilne jednostki kontrolne Inspekcji na sieci płatnych dróg krajowych. Większość skontrolowanych w okresie pierwszych 7 miesięcy tego roku pojazdów – 79,4% – należała do polskich przewoźników.

Jednostki kontrolne ITD są wyposażone w specjalistyczne urządzenia umożliwiające przeprowadzenie kontroli pojazdów w ruchu, na parkingach w pobliżu płatnych dróg i w okolicy przejść granicznych. Inspektorzy nie zatrzymując pojazdu, zdalnie sprawdzają, czy opłata elektroniczna za przejazd drogami płatnymi została prawidłowo uiszczona, czy w pojeździe znajduje się urządzenie pokładowe (OBU), czy deklarowana kategoria pojazdu jest prawidłowa, czy na koncie przedpłaconym znajdują się środki, ale również, czy OBU nie znajduje się na tzw. czarnej liście m.in. z powodu kradzieży lub zagubienia, czy też zaległości finansowych za nieopłacone przejazdy.

W przypadku wykrycia niemal w czasie rzeczywistym naruszeń, inspektorzy zatrzymują od razu pojazd do kontroli. Jest to szczególnie istotne w przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej przez zagranicznych przewoźników, a tym samym uniemożliwienia przewoźnikowi opuszczenia granic RP bez poniesienia konsekwencji. Ponad połowa decyzji administracyjnych w sprawie nałożenia kar pieniężnych, wydanych w tym roku w związku z naruszeniem zasad wnoszenia opłaty elektronicznej, dotyczyła właśnie podmiotów zagranicznych (58,9%). W wyniku działań prowadzonych przez inspektorów, w ponad 2,5 tys. przypadków zagraniczni przewoźnicy wpłacili kaucje na poczet przyszłych kar, aby móc kontynuować podróż.  

Mobilne jednostki ITD dbają o bezpieczeństwo na drogach

Inspektorzy Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej prowadzą działania na ponad 3,6 tys. km płatnych dróg krajowych. Specjalne jednostki Inspekcji kontrolują nie tylko prawidłowość uiszczenia opłaty elektronicznej. Patrolując płatne odcinki dróg krajowych zwracają również uwagę na bezpieczeństwo podróżnych oraz bezpieczeństwo w transporcie. To właśnie inspektorzy z mobilnych jednostek kontrolnych, kilkukrotnie w sierpniu uniemożliwili dalszą jazdę pijanym kierowcom. 13 sierpnia w Budzisku zatrzymali kierowcę łotewskiej ciężarówki, który miał blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Z kolei 9 sierpnia zatrzymali mężczyznę, który prowadził samochód osobowy autostradą A1 mając ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Kilka dni wcześniej, tym razem na drodze krajowej nr 92 koło Wrześni, patrol zatrzymał kierowcę samochodu dostawczego, który rok wcześniej stracił prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych.

Odpowiedzialność za brak opłaty viaTOLL

System viaTOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a także dla autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej (więcej informacji: https://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-ciezarowe/system-viatoll/pojazdy-podlegajace-obowiazkowi-oplaty-elektronicznej). Przed wjazdem na drogę płatną użytkownicy takich pojazdów powinni dokonać rejestracji w systemie i zainstalować urządzenie pokładowe viaBOX w pojeździe.

Za naruszenie obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej odpowiada właściciel pojazdu. Jeśli właściciel nie jest posiadaczem samochodu, kara nakładana jest na podmiot, na rzecz którego przeniesiono posiadanie pojazdu. Wysokość kar pieniężnych określa ustawa o drogach publicznych (art. 13k ustawy o drogach publicznych):

  • 500 zł – w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy;
  • 1500 zł – w pozostałych przypadkach.


Ustawodawca przewidział również kary pieniężne m.in. za niewłaściwe użytkowanie urządzenia OBU, czy niezgłoszenie przez kierowcę prawidłowych danych o kategorii pojazdu, a w konsekwencji braku lub też wniesieniu niewłaściwej opłaty elektronicznej
źródło: viaTOLL

Image

Będziesz miał/a kontrolę ITD w firmie?
Twoi kierowcy nie przestrzegają przepisów?
Chcesz na bieżąco kontrolować kierowców?
Skontaktuj się z nami!
Czym szybciej przystąpimy do pracy, tym mniejszy będzie mandat.